Bestuur

De Stichting is een zelfstandig uitvoerend orgaan.
De Stichting CAI Fonds – Hendrik-Ido-Ambacht kent een raad van bestuur,
overeenkomstig de statuten van de stichting.

De bestuursleden zijn:

R. Vat                                                  Mevr. G. Frank
Voorzitter                                           Secretaresse

Mevr. J.M. van Golen                        Mevr. P. den Hollander
Penningmeesteres                            Algemeen bestuurslid