Communicatie

Om de bewoners te informeren over de doelstellingen van het fonds en de wijze waarop aanvragen kunnen worden ingediend worden de volgende middelen ingezet:

  • Website, waarop informatie over doelstellingen, werkwijze, en beslissingen van het bestuur wordt gegeven.
  • Een publicatie op de website van alle projecten die ondersteund worden.