Financiële middelen

Het fonds richt zich op de eigen financiële middelen. Deze kunnen op de volgende wijze worden ingezet:

  • Volledige beschikbaarheid van het fondskapitaal
  • Gedeeltelijke beschikbaarheid van het fondskapitaal
  • Uitsluitend de ontvangen renteopbrengsten van het fondskapitaal
  • Een mix van bovenstaande mogelijkheden

Jaarlijks zal tenminste 90% van het rendement op het vermogen van het fonds worden besteed aan voorzieningen en activiteiten.

Donateurs worden niet actief verworven, alleen op projectbasis kunnen zij via het CAI fonds worden ingezet voor het ondersteunen en het verkrijgen van een breder platform van het betreffende doel. Ook dit wordt kenbaar gemaakt op de website van het Fonds.

Bij liquidatie van het fonds zal het saldo worden geschonken aan het Spoorfonds in eigendom van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, onder dezelfde voorwaarden voor besteding van deze gelden zoals in de statuten van het fonds vermeld.

Nieuwbouw Jeugdspeelpark

Fitnesstoestellen Baxpark