1. Financiële verantwoording

Het bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen in deze hoedanigheid geen bezoldiging middellijk noch onmiddellijk. Tevens wordt jaarlijks een staat van baten en lasten gepubliceerd op de website van het fonds.

Bekijk hier de staat van baten en lasten van 2022.

De volgende projecten/organisaties hebben een bijdrage ontvangen of toegezegd gekregen uit het fonds:

. Hanging baskets op verschillende plekken in het dorp
. Nieuwe Tribune in Theater Cascade
. Bezoekerscentrum Sophiapolder
. Verkeersregelaars Hendrik-Ido-Ambacht
. EHBO vereniging Hendrik-Ido-Ambacht
. Omvorming Kerkplein tot Dorpsplein
. Nieuwbouw binnenbad van  zwembad de Louwert
. Nieuwbouw Jeugdspeelpark
. Speeltuin in de wijk Kruiswiel
. Verfraaien rotondes in de gemeente
. Fitnesstoestellen in de open lucht
. Een hardloopbaan
. Speeltuintjes/trapveldjes
. Herinrichting Havenhoofd
. Verbouw en nieuwbouw pand Historisch Genootschap
. Diverse fonteinen in Hendrik-Ido-Ambacht
. Stichting Anderdak
. St. Vier het Leven
. Reddingsbrigade varend redden.
. Voedselbank
. Historische documentaire “Mijn naam is Sophia”
. Stichting Duyschot Concerten
. Rolstoelbus Blije Borgh
. Vernieuwing skate park
. DUO-fiets
. Toneelhijsinstallatie theater Cascade
. Muziekinstrumenten muziekschool
. Voetveer Sophiapolder
. Buurtbarista