Doelstelling van het Fonds

De doelstelling van de Stichting Caifonds is het geldelijk ondersteunen van
verenigingen, instellingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van:

  • Maatschappelijke en sociale doelen
  • Kunst en cultuur
  • Natuur en milieu
  • Volksgezondheid en gehandicaptenzorg

Vanaf nu kunnen er geen aanvragen meer ingediend worden i.v.m. opheffing van het fonds!