Hierbij nodigen wij alle verenigingen in Hendrik-Ido-Ambacht uit om een aanvraag voor subsidie te doen bij het CAI-fonds. 

St. CAI Fonds wil een groot bedrag ter beschikking stellen aan het verenigingsleven waarbij verenigingen met een religieus of politiek karakter zijn uitgesloten. 

Dit verenigingsleven is een belangrijke factor voor het dorpse karakter van Hendrik-Ido-Ambacht. 

Wij toetsen de aanvragen op een aantal criteria: 

– Is de vereniging actief voor inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht 

– Staat de vereniging open voor iedereen zonder dat er sprake is van een ballotagecommissie 

– Wordt het bedrag op een duurzame manier geïnvesteerd op een zodanige manier dat het voortbestaan van de vereniging gewaarborgd wordt en de leden er nog lang plezier van kunnen hebben 

Het subsidiebedrag wordt toegekend op basis van het huidige ledenaantal. Wij verzoeken u bij de aanvraag een ledenlijst toe te voegen, indien mogelijk met bewijsstukken daarvan bijvoorbeeld met de bondscontributie nota. 

De subsidieverzoeken kunnen via de website www.caifonds.nl ingediend worden tot uiterlijk 31 augustus 2023. Het bestuur zal in september en oktober de verzoeken beoordelen en eind oktober de toekenning bekend maken. Eind 2023 zal de toegekende subsidie uitgekeerd worden. 

Over de toegekende bedragen wordt niet gediscussieerd. 


  JaNee

  Bestand uploaden:

  Contact

  Stichting CAI fonds

  Het Jaagpad 10

  3342 DB Hendrik-Ido-Ambacht

  E-mail: info@caifonds.nl
  Website: www.caifonds.nl