Voorwaarden

Aan voorzieningen en/of activiteit met een uitgesproken c.q. overwegend politiek of religieus karakter en aan individuele personen wordt geen financiële steun verleend.De ondersteuning is nimmer structureel en dient om maatschappelijke initiatieven op gang te brengen die zich daarna zelfstandig in stand kunnen houden.

  • Aangezien het fonds gevraagd zal worden om een financiële bijdrage en/of betrokkenheid dient de aanvraag ook op het financiële vlak helder en overzichtelijk te zijn. Het is goed om zorg te dragen voor een (voor zover van toepassing); investeringsbegroting, exploitatiebegroting en een dekkingsplan. De stichting is niet verantwoordelijk voor de realisatie, exploitatie en uitvoering van de voorziening en activiteit.
  • Voor een positief besluit moet ook de realisatie op een korte termijn kunnen plaatsvinden. Verzoeken voor voorzieningen en activiteiten die zich in een voorbereidende of  onderzoeksfase bevinden, worden niet gehonoreerd.
  • Er wordt geen financiële middelen toegekend met terugwerkende kracht. De aanvraag moet toekomstgericht zijn.